Lecturer

YBhg. Dato’ Indera Dr Sha’ari Bin Ngadiman
Ketua Displin Epidemiologi 
Penyakit Berjangkit Kebangsaan, (Jusa B)  
Pengarah Kesihatan Negeri Pahang                                                         
Dr. Anita Suleiman
Pakar Kesihatan Awam 
Ketua Sektor HIV/STI/HEP C,
Bahagian Kawalan Penyakit, KKM
Dr. Mohamed Paid Bin Yusof
Pakar Kesihatan Awam 
PKD Petaling
Dr. Rosemawati Binti Ariffin
Timb Pengarah Kesihatan (KA) 
JKN Sarawak
Dr. Rohani Ismail
Pakar Kesihatan Awam 
JKWP Kuala Lumpur & Putrajaya
Dr. Ahmad Faudzi Bin Yusoff
Pakar Kesihatan Awam 
Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur